ONLINE REGISTER

Hartelijk welkom bij het LRTI. Het Landelijke Registratie Tandheelkundige Implantaten (LRTI) is het register van alle tandheelkundige implantaten in Nederland. Patienten kunnen hier hun implantaat GRATIS en VEILIG registreren en overal en altijd online raadplegen.

Om deze service te gebruiken hoeft u zich alleen maar te registreren.
Aanmelden Vragen?

Wat is het LRTI?


Het Landelijke Registratie Tandheelkundige Implantaten (LRTI) is een digitaal kwaliteitsregister dat in 2015 is opgezet door een Tandtechnisch Laboratorium, Tandprotheticus en een Tandarts Implantoloog. In de LRTI worden de patiënt- en implantaten (ken)merken geregistreerd., welke uitsluitend door de patient zelf beheerd wordt.

Waarom een online register?

Uw (tand)arts of kaakchirurg is van overheidswege verplicht een implantaat te registreren. Vaak krijgt u in de vorm van een paspoort deze gegevens na uw behandeling mee. In een implantatenpasport staan het merk, type en de maten van de implantaten. Een andere (tand)arts heeft die gegevens nodig als hij een nieuwe kroon of brug wil plaatsen. Ook heeft hij of zij een sleutel nodig, nieuwe abutments enz. De kans is groot dat u dit papieren paspoort kwijtraakt of vergeet mee te nemen bij een volgend bezoek aan een (tand)arts of kaakchirurg. Door uw implantaat online te registreren kunt u de belangrijke gegevens en historie van uw implantaat overal en altijd raadplegen.

Dat is belangrijk, omdat bij problemen of klachten of anderzins, uw behandelend tandspecialist samen met u de (technische) specificaties van uw implantaat kan inzien en dus altijd de juiste maatregelen kan nemen, zonder het risico dat bij het bepalen van de juiste behandeling onbekend is welk implantaat bij u is geplaatst.

ONLINE IMPLANTATEN REGISTER


You are in good hands....