Over ons

Wat is het LRTI?


Het Landelijke Registratie Tandheelkundige Implantaten (LRTI) is een digitaal kwaliteitsregister dat in 2015 is opgezet in samenwerking met een Tandtechnisch Laboratorium, een Tandprotheticus en een Tandarts Implantoloog. In de praktijk werden zij welhaast dagellijks geconfronteerd met problemen rondom implantaten, hetgeen geresulteerd heeft in het opzetten van dit patientvriendelijk implantatenregister, In het LRTI worden de patiënt- en implantaten (ken)merken geregistreerd, welke uitsluitend door de patient zelf beheerd wordt.


Waarom een online register?

Uw (tand)arts of kaakchirurg is van overheidswege verplicht een implantaat te registreren. Vaak krijgt u in de vorm van een paspoort deze gegevens na uw behandeling mee. In een implantatenpasport staan het merk, type en de maten van de implantaten. Een andere (tand)arts heeft die gegevens nodig als hij een nieuwe kroon of brug wil plaatsen. Ook heeft hij of zij een sleutel nodig, nieuwe abutments enz. De kans is groot dat u dit papieren paspoort kwijtraakt of vergeet mee te nemen bij een volgend bezoek aan een (tand)arts of kaakchirurg. Door uw implantaat online te registreren kunt u de belangrijke gegevens en historie van uw implantaat overal en altijd raadplegen. Dat is belangrijk, omdat bij problemen of klachten of anderzins, uw behandelend tandspecialist samen met u de (technische) specificaties van uw implantaat kan inzien en dus altijd de juiste maatregelen kan nemen, zonder het risico dat bij het bepalen van de juiste behandeling onbekend is welk implantaat bij u is geplaatst.

Onze Missie

Tandheelkundige implantaten hebben vele composities en oppervlaktestructuren. Met name op het gebied van de orale implantologie is er nog veel winst te halen door goed te registreren. Met name als het gaat om kwaliteit, bewustzijn, en veiligheid.

Het LRTI (Landelijke Registratie Tandheelkundige Implantaten) is een landelijk register voor patienten met als doel altijd en overal online informatie te verschaffen over de gebruikte implantologische materialen en handelingen. In een implantatenpasport staan het merk, type en de maten van de implantaten. Een andere (tand)arts heeft die gegevens nodig als hij een nieuwe kroon of brug wil plaatsen. Ook heeft hij of zij een sleutel nodig, nieuwe abutments enz. De kans is groot dat u dit papieren paspoort kwijtraakt of vergeet mee te nemen bij een volgend bezoek aan een (tand)arts of kaakchirurg. Door uw implantaat online te registreren kunt u de belangrijke gegevens en historie van uw implantaat overal en altijd raadplegen.

"Betere zorg door online registratie" Omdat niet alle behandelingen gepland zijn, denk aan een acuut (pijn) probleem, verblijf in het buitenland of simpel een keuze voor een andere specialist, is het noodzaak dat een arts volledige inzage heeft in de voorgeschiedenis van uw implantaat, zowel chirurgisch als protesisch. Alleen zo is een tandarts, implantoloog, kaakchirurg, tandtechnicus, tandprotheticus, mondhygiënist, e.d. in staat om een juiste diagnose en behandeling voor te stellen.

Het Landelijke Registratie Tandheelkundige Implantaten (LRTI) is opgezet als het (nationale) register voor en door patienten van alle tandheelkundige protheses en implantaten in Nederland. Patienten kunnen hier hun implantaat gratis en veilig registreren en overal en altijd online raadplegen. Om deze service te gebruiken hoeft en patient zich alleen maar te registreren. Er worden geen vertrouwelijke gegevens van een patient, zoals verzekeringpolis en/of BSN nummer opgeslagen.

You are in good hands....