Voor wie?

Voor wie?


Het register van tandheelkundige implantaten (LRTI) is bedoeld voor het online registeren van implantaten en protheses door patienten. In tegenstelling tot andere registers heeft een patient bij het Landelijk Register Tandheelkundige Implantaten uitsluitend toegang tot zijn of haar informatie met de aan hem of haar toegekende inloggegevens. Derden, zoals (tand)arts, ziekenhuis, kliniek en/of verzekeringsmaatschappij hebben geen toegang of inzage in het register.

Het implantaten register is opgezet om het voor patienten gemakkelijk te maken om hun gegevens van een implantaat online te registreren en te beheren en deze gegevens overal en altijd beschikbaar te hebben. Bij uw volgend bezoek aan een (tand)arts of kaakchirurg kunnen alle relevante vragen over uw implantaat direct worden beantwoord, waarmee uw behandelend arts van alle noodzakelijke gegevens over uw implantaat op de hoogte is waarmee een behandeling of advies 100% maatwerk is.

Wat gebruikers zeggen

You are in good hands....