Privacy Policy


Privacy- en cookieverklaringBij het Landelijke Registratie Tandheelkundige Implantaten (LRTI) hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van deze website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.
 • Informeren - Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken - Wij zorgen dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nnoodzakelijk is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens - Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen - Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie - Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Inhoudsopgave

 1. Gebruik van persoonsgegevens
 2. Verstrekking aan derden
 3. Bewaartermijn
 4. Cookies
 5. Gebruik van permanente cookies
 6. Gebruik van sessie cookies
 7. Google
 8. Hosting; Over de server van deze website
 9. Databeheerder
 10. Contactpersoon
 11. Change log


Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van deze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u ervoor kiest om contact met ons op te nemen via een contactformulier op onze website of via een e-maillink, wordt geen van de gegevens die u verstrekt door deze website opgeslagen. Deze gegevens worden verzameld in een e-mail en naar ons verzonden via het zgn. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Onze SMTP-servers worden beschermd door TLS (ook bekend als SSL), wat betekent dat de inhoud van de e-mail wordt gecodeerd met SHA-2, 256-bit cryptografie voordat deze over het internet wordt verzonden. De inhoud van de e-mail wordt vervolgens gedecodeerd door onze lokale computers en apparaten. Als u ervoor kiest een implantaat te registreren, dan worden de hieronder genoemde gegevens opgeslagen in de database van deze website. Alle verkeer (overdracht van bestanden) tussen deze website en uw browser wordt versleuteld en overgedragen middels HTTPS. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats);
 • Batchgegevens implantaten
 • E-mailadres;
 • Naam tandarts
 • Relevante gegevens betreffende uw implantaten;
 • IP-adres
Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van account voor inzage in uw implantaat paspoort;
 • Het bijhouden van mogelijkheid tot inzage;
 • Het invoeren, wijzigen en/of verwijderen van een implantaat;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.


Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google

Via onze website kunnen cookies worden geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google (Privacy policy)

Hosting; Over de server van deze website

Deze website wordt gehost door Alentejo Hosting in een Tier 3 Datacenter. Deze diensten worden aangeboden vanuit Datacenter Group (TDCG) in Delft, in de buurt van Rotterdam, Nederland. TDCG is een hypermodern datacenter dat aan alle vereisten voor datacenterfaciliteiten voldoet.

Infrastructuur:

 • Alle voorzieningen (elektriciteit, netwerk, koeling, branddetectiesysteem en gasblusinstallatie) zijn redundant
 • Anti inbraak ramen en deuren
 • Brand Detectie en onderdrukking
 • Serverkasten hebben gesloten deuren (geen open racks)
 • Monitoring 24×7
 • 24×7 beveiligingsmedewerkers ter plaatse
 • Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de faciliteit
Alle gegevens van het datacenter van Alentejo Hosting zijn hier te vinden.

Databeheerder


Contactpersoon

De data beheerder van deze website is: Landelijke Registratie Tandheelkundige Implantaten (LRTI)

Functionaris voor gegevensbescherming


Dhr. Fred van der Meijde Webbeheerder, LRTI Email: info@www.lrti.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Changelog


01/05/2018
 • Privacybeleid geïnitieerd